एयर कम्प्रेसर

  • Air Compressor

    एयर कम्प्रेसर

    एयर कम्प्रेसर ग्याँस कम्प्रेस गर्न को लागी उपकरण को एक प्रकार हो। हावा कम्प्रेसर को संरचना पानी पम्प को समान छ। धेरै जसो एयर कम्प्रेसरहरु प्लग प्रकार, घुमाउने ब्लेड वा घुमाउने शिकंजा reciprocating छन्। केन्द्रापसारक कम्प्रेसर धेरै ठूलो अनुप्रयोग हो।